Jump to content
PyroForum.nl

dennisman

Gebruikers
 • Content count

  209
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by dennisman

 1. dennisman

  Chloraat dmv electrolyse

  Gebruik je deze als + anode of - kathode. Want als anode werkt het jammer genoeg niet. Nee als ze maar niet tegen elkaar komen gaat het allemaal wel goed.
 2. dennisman

  Fotokokertjes-kanon

  He dat is geinig, is dat gewoon z'n ontsteker van een aansteker ?
 3. dennisman

  Stars

  Ba(No3),PVC(lijm),Mg dit geeft al een redelijk mooie groene kleur de verhoudingen weet ik zo niet meer. Alle chem's bij elkaar doen en wat aceton een papje er van maken iets laten aandrogen en dan kun je er de sterren van snijden.
 4. dennisman

  Media

  Ik heb nog wel wat verschillende maten ballen ongeveer 15 stalen van 15mm,en ook nog een hand vol stalen busjes uit een groot lager, 50 van 10mm maar dit is lood en dat lijkt me met staal en RVS niet zo geschikt. Ik heb nog z'n oude ton hier liggen van een vijverfilter dit is van dat hele dikke kunstof met een schoefdeksel dus dat word mijn trommel. Maar als ik alles bij elkaar optel heb je al een gigantisch gewicht aan alleen de media als dat maar wil rond draaien.
 5. dennisman

  Media

  Ik ben ook van plan om een grote balmil te maken die in een keer een paar kg kan millen, en ze wegen 392gr per stuk en het zijn er 20 dus een lekker gewicht bij elkaar.
 6. dennisman

  Bariumchloraat

  Dat heb je wel netjes gemaakt T en het zou wel mooi zijn als het ook echt Bariumchloraat is. De auteur gebruikte wel Bariumhydroxide wat wel altijd Bariumchloraat opleverde. Misschien als Bariumcarbonaat niks opleverd een keer met Bariumhydroxide uitvoeren,dit is volgens mij eenvoudig te maken met oplossing van Bariumnitraat en Kalium/Natriumhydroxide al zou ik wel voor Kalium gaan omdat je dan vrij bent van Na rommel. En het kan nog makkelijker door Bariumoxide met water te laten reageren tot Bariumhydroxide.
 7. dennisman

  Media

  Ik was afgelopen week even bij een metaalverwerkingsbedrijf wezen rond neuzen en wat zag Dennisman in de RVS bak liggen een paar handen vol kogels, maar ze zijn wel redelijk fors ruim 4cm dia.
 8. dennisman

  Titanium Toevoegingen

  Ik maal het altijd fijn in een opgevoerde megablender met een electrograsmaaier moter dit gaat tot nu toe zonder problemen je ziet wel af en toe wat vonkjes maar nog nooit geen ontbranding gehad.
 9. dennisman

  Bariumchloraat

  Bariumchloraat is wel goed oplosbaar( in vergelijking met kaliumchloraat) dus het geheel affiltreren en dan nog eens goed in koken miss wel bijna droog koken zal dan het beste resultaat geven.
 10. dennisman

  Bariumchloraat

  Het lijkt me mooi als dit goed werkt, bariumchloraat geeft het mooiste groen. Wat zijn zoal de verhoudingen die je nu gebruikt?
 11. dennisman

  Bariumchloraat

  Ik zal weer eens een oud topic leven in blazen, ik heb een stuk tekst gevonden over het maken van bariumchloraat zonder electrolyse maar met behulp van kaliumchloraat. Zie de tekst het is met een vertaler omgezet naar nederlands nou eigenlijk krom nederlands maar het is wel te begrijpen. Onderaan de originele engelse tekst Niet elektrolytisch vereist de productie van het chloraat niet elektrolytische methode van het Barium van het maken Ba(ClO3)2 een andere beginnende materialen, maar werkt zeer goed. Door Tinman zult u nodig hebben: KClO3 Het water van de Ammoniak van het wijnsteenzuur (C4O6H6, een onschadelijk, goedkoop materiaal dat uit fruit wordt gehaald) en of het Hydroxyde van het Barium of het Carbonaat van het Barium gebruikte ik altijd het hydroxyde, maar ik zie niet waarom het carbonaat niet eveneens zou werken. Als u BaCO3 van of natriumcarbonaat of natriumbicarbonaat maakt, ben zeker om al natrium te verwijderen, of uw definitief product zal worden vervuild en u niet groen geven u wil. Dit kan VELE wassen vereisen. BaCl2(aq) + Na2CO3 (aq) 2NaCl (aq) + BaCO3 (ppt) Of BaCl2(aq) + 2NaHCO3 (aq) 2NaCl (aq) + BaCO3 (ppt) + H2O + Co2 (g) Een kleine steekproef van gewassen BaCO3 kan op een zorgvuldig ijzer (dat u de spijker teveel verwarmt of het een gele kleur zal tonen, gebruik het eind van de één van beide spijker) worden gezet spijker (gebruik koperdraad) en in de vlam van een propaantoorts worden gehouden om te zien of is er geen gele kleur van natriumverontreiniging. Als er zijn, houd wassend het tot er niet zijn. Nu, maak een oplossing van wijnsteenzuur in heet water en voeg genoeg ammoniak toe om ammoniumbitartraat te maken. Voeg geen bovenmatige ammoniak toe: C2O6H6(aq) + NH4OH (aq) C2O6H5NH4 + H20 [ ik zal u de juiste gewichten volgens deze vergelijkingen laten uit voorstellen. ] Daarna, maak een dichtbijgelegen verzadigde oplossing van KClO3 in dichtbijgelegen-kookt water om aan het ammoniumbitartraat van vorige rxn. toe te voegen: KClO3(aq) + C2O6H5NH4 (aq) C2O6H5K (ppt) + NH4ClO3 (aq) Het kaliumbitartraat (room a.k.a. van tandsteen) is slechts met mate oplosbaar in koel water, en dit verlaat ammoniumchloraat in oplossing nadat u het koele rxnmengsel hebt gelaten. Probeer niet om NH4ClO3 te isoleren, het in oplossing verlaten waar het stabiel zal zijn. Tot slot voeg BaCO3 aan NH4ClO3 sol'n toe en kook koken, koken tot u niet meer ammoniak ruikt die weg komt. Voeg water toe noodzakelijk om vloeibaar volume te handhaven: 2NH4ClO3(aq) + BaCO3 (aq/dunne modder) + [ kokend ] Ba (ClO3)2 (aq) + 2 NH3 (g) + H2O + Co2 (g) Het koken kan verscheidene uren vergen. Dit zal u met een oplossing van Ba(ClO3)2 verlaten, misschien hebbend een lichte kaliumverontreiniging, die vlam geen kleur zal beïnvloeden. Blijf kokend tot u kristallen van bariumchloraat ziet verschijnen, koel en filter laten. De filtraatalcoholische drank kan tot ze droog zijn voor verdere productherwinning zijn verdampt, indien gewenst. Als u beslist een elektrolyse te doen, is het niet de moeite waard het maken van het Perchloraat van het Barium, aangezien het hygroscopisch is. IMHO, Ba(ClO3)2, wanneer gebruikt met juist comp, maakt superieure green aan om het even wat ik gemaakt met enkel Ba(NO3)2 als colorizing agent heb gezien. Zoals u correct veronderstelde, zal het gebruiken van kaliumbicarbonaat (als u het) kunt gemakshalve worden in plaats van natriumbicarbonaat het natrium elimineren dat probleem vervuilt, en KHCO3 zal hier reageren op de zelfde manier zoals NaHCO3. Maar het moet nog een redelijk gezuiverd afgewerkt product zijn. Ik zeg dit omdat enkele problemen ik u over het slechte geluid van vlamkleuren zeer zoals een verontreinigingsprobleem heb zien posten. Non-Electrolytic production of Barium chlorate A non-electrolytic method of making Ba(ClO3)2 requires some other starting materials, but works very well. By the Tinman You will need: KClO3 Tartaric Acid (C4O6H6, a harmless, inexpensive material extracted from fruit) Ammonia water and either Barium Hydroxide or Barium Carbonate I always used the hydroxide, but I don't see why the carbonate wouldn't work as well. If you make BaCO3 from either sodium carbonate or sodium bicarbonate, be sure to remove all the sodium, or your final product will be contaminated and not give you the green you want. This may require MANY washings. BaCl2(aq) + Na2CO3(aq)----------------> 2NaCl(aq) + BaCO3(ppt) Or BaCl2(aq) + 2NaHCO3(aq)---------------> 2NaCl(aq) + BaCO3(ppt) + H2O + CO2(g) A small sample of the washed BaCO3 may be put on an iron (careful that you don't heat the nail too much or it will show a yellow colour, don't use the end of the nail either) nail (don't use copper wire) and held in the flame of a propane torch to see if there is any yellow color from sodium contamination. If there is, keep washing it until there isn't. Now, make a solution of tartaric acid in hot water and add enough ammonia to make ammonium bitartrate. Do not add excess ammonia.: C2O6H6(aq) + NH4OH(aq)---------------> C2O6H5NH4 + H20 [i'll let you figure out the proper weights according to these equations.] Next, make a near saturated solution of KClO3 in near-boiling water to add to the ammonium bitartrate from the previous rxn.: KClO3(aq) + C2O6H5NH4(aq)-------------> C2O6H5K(ppt) + NH4ClO3(aq) The potassium bitartrate (a.k.a. cream of tartar) is only sparingly soluble in cool water, and this leaves ammonium chlorate in solution after you have let the rxn mixture cool. Do NOT try to isolate the NH4ClO3, leave it in solution where it will be stable. Finally, add the BaCO3 to the NH4ClO3 sol'n and boil. boil, boil until you no longer smell ammonia coming off. Add water as necessary to maintain liquid volume: 2NH4ClO3(aq) + BaCO3(aq/slurry) + [boiling] ------> Ba(ClO3)2(aq) +2 NH3(g) + H2O + CO2(g) The boiling may take several hours. This will leave you with a solution of Ba(ClO3)2, possibly having a slight potassium contamination, which will not affect flame color. Continue boiling until you see crystals of barium chlorate appear, let cool and filter. The filtrate liquor may be evaporated to dryness for further product retrieval, if desired. If you decide to do an electrolysis, it is not worth making Barium Perchlorate, as it is hygroscopic. IMHO, Ba(ClO3)2, when used with the right comp, makes a superior green to anything I have seen made with just Ba(NO3)2 as the colorizing agent. As you correctly guessed, using potassium bicarbonate (if you can conveniently get it) instead of sodium bicarbonate will eliminate the sodium contaminating problem, and KHCO3 will react in the same manner as NaHCO3 here. But it still must be a reasonably purified finished product. I say this because some of the problems I've seen you post about poor flame colors sound very much like a contamination problem.
 12. dennisman

  Chloraat dmv electrolyse

  Bij mijn pc voedingen was het altijd zo als je hem kortsluit slaat deze gelijk uit dus een keer + en - tegen elkaar en alles slaat dan uit. Met mijn nieuwe voeding (kortsluit vast)kun je gewoon de + en - tegen elkaar houden en dan stroomt er de volle mep amp door heen dus dan wordt het wel anders weg smelten van de draden brand ect. Dit komt door dat er te weinig amp door je cel heen gaan en een slecht kwaliteit rvs hier voor moet je eigenlijk 316 kwaliteit hebben,dit wordt veel gebruikt in de levensmiddelen industrie kaas, melkfabrieken. En wat een rotzooi krijg je van die grafiet electroden,het is een grote bende. Voor MMO anodes zou je eens moeten opzoeken op internet en dan zoeken onder kathodische bescherming probeer dat maar eens dan kun je eens zien hoeveel het gebruikt wordt en in welke richting je moet zoeken.
 13. dennisman

  Chloraat dmv electrolyse

  Het is idd heel nuttig om je electrolyt her te gebruiken, even licht verwarmen en zout toevoegen tot het weer verzadigt is en dan weer door voor de tweede ronde. Voor een beter redement zou ik ook nog kalium/Natrium dichromaat toe voegen dit voor komt het terug reduceren van chloraat naar chloride, let wel op deze stof is waarschijnlijk kankerverwekend
 14. dennisman

  Chloraat dmv electrolyse

  Waar gaan je afvoer gassen heen? toch niet zo je kamer of schuur in. Dit zal echt niet verstandig zijn denk vooral aan het zeer giftige chloorgas.
 15. dennisman

  Chloraat dmv electrolyse

  Indampen is niet nodig,als je het zo doet als in de bovenstaande post van mij. En naar afkoeling zal KClO3 altijd neerslaan en de KCl/NaCl blijven dan gewoon opgelost en dan hier na de vloeistof met KCl/NaCl voorzichtig afgieten en dan de KClO3 kristallen nog een keer herkristaliseren voor een zuiver produkt vrij van NaCl. Herkristaliseren gaat als volgt: voor elke 350gr KClO3 gebruikje 1 liter schoonwater breng het aan de kook en laat het een aantal min koken dan weer afgieten in een pot laten afkoellen en de schone KClO3 kristallen slaan dan weer neer.
 16. dennisman

  Chloraat dmv electrolyse

  Dit komt omdat er te weinig amp door je cel heen gaat, bij genoeg amp krijg je de kathodische bescherming. Als nu je grafietstaven helemaal verdwenen zijn kun je de oplossing even 15min koken om het chlorine te verwijderen en dan gelijk door een filter heen gooien om je grafiet resten te verwijderen. Daarna rustig laten afkoelen en als er chloraat gevormt is zal dit in schilfertjes naar beneden zakken wat trouwens violet op kleurt in het licht. Oja, hou er rekening mee dat een chloraat wel even een heel stuk krachtiger is dan een nitraat (KNo3)
 17. dennisman

  Chloraat dmv electrolyse

  Dit kan een goedkope en een goede anode zijn,ik zal hier volgend jaar eens mee gaan testen. Maar dan ga ik ze wel zelf maken met mangaansulfaat en zwavelzuur dmv elctrolyse ik moet alleen dan nog een goed basis materiaal vinden. Op die site gebruiken ze grafiet maar hier is moeilijk aan te komen en dan heb ik het niet over staafjes van 8cm.
 18. dennisman

  Klaphamer

  Dat klaphamerpoeder is zeker KClO3 en S lekker veilig dus.
 19. dennisman

  Titanium Toevoegingen

  Dit was ik ook nog vergeten te zeggen er zit nog koelwater overheen wat ze gebruiken voor de lintzaag te koelen, dus dat kan de witte kleur ook nog vern**ken. Maar een plukje Ti brand echt gewoon zonder oxidator, steek het maar eens aan en blaas er dan maar wat lucht doorheen.
 20. dennisman

  Chloraat dmv electrolyse

  Er zijn veel verschillende anodes voor het maken van chloraten als eerste en de duurste platina anode voor zowel chloraat als perchloraat. Dan heb je nog de MMO anodes dit zijn anodes van Ti met een stroom geleidende oxidelaag. Ook heb je Ti met een looddioxide coating dit zijn ook zeer goede anodes voor chloraat en perchloraat. ,, grafiet ,, ,, ,, ,, ,,, ,, ,, Ook alleen grafiet is bruikbaar als anode maar is alleen voor het maken van chloraat , en hier voor moet je wel een goede kwaliteit grafiet voor gebruiken. Het laatste wat je zou kunnen gebruiken is gewoon lood zonder coating maar dit zal direct beginnen te oxideren en je product zeer zwaar vervuilen met gifitge lood verbindingen.
 21. dennisman

  Bronnen En Het Forum

  Als je een beetje verstand van zaken heb kan je een hoop zelf maken denk aan de meeste chloraten alle bruikbare nitraten : barium kalium. Bouw een metalgrinder voor je metaal poeders een Viscomachine een starroller alles maar dan ook alles staat hier op dit forum hoe je het maakt een beetje zoek werk en een beetje handigheid kun je alles maken. Het is bij mij ook niet komen aan waaien. En vragen kan natuurlijk altijd via de pm.
 22. dennisman

  Kclo4 + Thunder Dark Flash Comp

  Pff met knal aan open lucht dan heb je wel een zeer goede flash dit heb ik nog nooit gemaakt het brand wel snel maar geen knal zonder opsluiting. En is dat je eigen Al gemaakt met de walser ?Of wel de "echte'' GD Al.
 23. dennisman

  Kclo4 + Thunder Dark Flash Comp

  Hee Atmosphere, volgens mij deed jij er ook nog wel eens wasbenzine bij en er dan een papje van maken waardoor je het ook zeer intensief kunt mengen zonder dat het echt gevaarlijk wordt, zoals je dat met een droge sas wel kunt verwachten.
 24. dennisman

  Kclo4 + Thunder Dark Flash Comp

  Even malen in een koffie molen moet al ruim voldoende zijn om de KClO4 fijn te krijgen. Ik zou gewoon eens S toevoegen en dan kijken wat er gebeurt werkt het dan wel goed dan zit de oorzaak in je Al ,Miss wel veel te veel oxide vorming.
 25. dennisman

  Kclo4 + Thunder Dark Flash Comp

  Probeer eens KClo4/Al/S 3, 3 ,1 als het dan nog niet met een redelijke snelheid wil branden is je Al gewoon niet goed. Met mij eigen geslepen Al brand deze compo lekker snel en het is echt geen airfloat Al.
×